Category: ביטויים, ניבים וצירופי לשון בעברית

צדק פואטי, קארמה ומה שביניהם

צדק פואטי הוא מצב שבו המציאות גומלת לאדם כמעשיו. מדובר ביותר מאשר גורל כללי עגום הנופל בחלקם של עושי העוול: הביטוי "צדק פואטי" מתאר סיטואציה

יש המשך! >>